กลับสู่หน้าหลัก

เรื่องกฎหมายสหกรณ์ที่สมาชิกควรรู้

การประชุมสัมมนาโครงการศึกษาอบรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด ประจำปี 2567 วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี "เรื่องกฎหมายสหกรณ์ที่สมาชิกควรรู้" วิทยากรโดยท่านปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด

  • All
  • กำหนดการ
  • สถานที่อบรม
  • ที่จอดรถ

กำหนดการ

กำหนดการประชุมอบรมสมาชิก

สถานที่อบรม

แผนผังอาคาร

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี

ที่จอดรถ

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

ที่จอดรถ

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

ที่จอดรถ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ที่จอดรถ